Συνεργάτες

Άννα Τσιτωνάκη: αρχιτέκτων, ΜSc Πολυτεχνείου Κρήτης

Aντώνης Καραμήτρου, Βαγγέλης Κωλέτσης: αρχιτέκτονες, μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Γιάννης Κορκίδης: αρχιτέκτων

Χριστίνα Αραπάκη, Γιάννης Σημαντηράκης, Βασιλική Χαραλαμπίδη, Γιάννης Χαμηλάκης: φοιτητές αρχιτεκτονικής