Τα «Τετράδια Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης» εκδόθηκαν το 2021 σε συνεργασία με το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου του Δήμου Χανίων. Η έκδοση επιδιώκει να καλύψει ένα κενό στον διάλογο για τις ελληνικές αποκαταστάσεις ιστορικών κτηρίων και συνόλων, με τη δημοσίευση έντεκα επιλεγμένων έργων,  ένα από τα οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Τα «Τετράδια» θα δημοσιεύουν σε σταθερή βάση αρχιτεκτονικές μελέτες και έργα αποκατάστασης, με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί ένα βήμα για τη δημοσίευση ποιοτικών εργασιών, που συχνά παραμένουν εν πολλοίς άγνωστες.  Η έκδοση απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα των ειδικών και ειδικευόμενων στην αποκατάσταση κτηρίων, αλλά παράλληλα είναι προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο επιθυμεί να γνωρίσει τις αρχές και τις μεθόδους των σύγχρονων αποκαταστάσεων.