ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αποκατάσταση του Μεγάλου Περιβόλου και της Οθωμανικής Πυριτιδαποθήκης στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης

Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Χρονική περίοδος: 2022

Ομάδα έργου: 

Κλήμης Ασλανίδης αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Νίκος Σκουτέλης καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γιάννης Κορκίδης αρχιτέκτων ΠΚ

Βασίλης Τουυρλίδας αρχιτέκτων ΠΚ 

Κωνσταντίνος Σιγάλας τελειόφοιτος ΠΚ

Αφροδίτη Λαγουδάκη τελειόφητη ΠΚ 

 

Ο Μεγάλος Περίβολος αποτελεί την οχυρωμένη ακρόπολη του κάστρου της Μυτιλήνης. Είναι κτισμένος σε πολλές οικοδομικές φάσεις, που ξεκινούν από τη βυζαντινή περίοδο. Σε μεγάλο βαθμό πήρς την τελική του μορφή στα χρόνια της κυριαρχίας των Γενοβέζων. Περιλαμβάνει έναν υψηλό ακρόπυργο και μία αυλή που περιβάλλεται από υψηλά τείχη τα οποία ενισχύονται από ισχυρούς πύργους. Στην οθωμανική περίοδο, μέρος της αυλής κατέλαβε ένα κτήριο που αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως πυριτιδαποθήκη. 

Η μελέτη αποκατάστασης του σύνθετου αυτού οικοδομικού συγκροτήματος κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρά δομικά και οικοδομικά προβλήματα και ταυτόχρονα να αναδείξει την αρχαιολογική του αξία, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των επισκεπτών, που μέχρι σήμερα είναι αποκλεισμένοι από την περιοχή αυτή του κάστρου.