Το βιβλίο Νεώρια Χανίων. Ιστορική τεκμηρίωση, στερέωση, αποκατάσταση, ένταξη νέων χρήσεων εκδόθηκε το 2023 και παρουσιάζει τα αποτελέσμα του ερευνητικού προγράμματος για την αποκατάσταση των Ενετικών Νεωρίων Χανίων, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.