Επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Νικόλαος Σκουτέλης

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Κτήριο Κ4

Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά

Τηλέφωνο:

2821006112

Εmail:

docohibs@tuc.gr