ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

Ερευνητικές εργασίες για την αποκατάσταση της Ακρόπολης του Κάστρου της Μεθώνης

Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Πολιτισμού - Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Χρονική περίοδος: 2023-24

Ομάδα έργου: 

Κλήμης Ασλανίδης επίκουρος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Νίκος Σκουτέλης καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αντώνης Καραμήτρου αρχιτέκτων μηχανικός ΠΚ

Χριστίνα Αραπάκη τελειόφοιτη αρχιτέκτων ΠΚ

Ξένη Σίμου Δρ αρχιτέκτων Παν. Πατρών

Γιάννης Κορκίδης αρχιτέκτων ΠΚ

Γαβριήλ Νύκταρης πολ. μηχ. ΤΕ ΕΛΜΕΠΑ, τελειόφοιτος αρχιτέκτων ΠΚ 

Σύμβουλος:

Σταύρος Μαμαλούκος καθηγητής Παν. Πατρών

 

Η μελέτη αφορά στο βόρειο τμήμα του κάστρου της Μεθώνης, το οποίο περιλαμβάνει την οχυρωμένη ακρόπολη και μία σειρά οχυρωματικών διατάξεων προμαχωνικού τύπου, οι οποίες, μαζί με ευρεία ξηρή τάφρο, προστατεύουν την πόλη από την πλευρά της ξηράς. Η περιοχή περιλαμβάνει λιγοστά κατάλοιπα των αρχαίων τειχών και των πρωτοβυζαντινών οχυρώσεων, περισσότερο εκτεταμένα τμήματα των μεσοβυζαντινών οχυρώσεων και κυρίως κατάλοιπα της Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας, από τον μεσαίωνα μέχρι την περίοδο της Επανάστασης.  

Δεδομένου ότι η ακρόπολη παραμένει σε μεγάλο μέρος της χωρίς επεμβάσεις στη νεώτερη εποχή, κρίθηκε απαραίτητο οι επεμβάσεις να είναι περιορισμένης κλίμακας. Επίσης, σηματική θεωρήθηκε η ισόρροπη ανάδειξη όλων των οικοδομικών φάσεων. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τη στερέωση των διατηρούμενων τμημάτων και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις για την ασφάλεια των επισκεπτών ή τη μορφολογική ολοκλήρωση επιμέρους σημείων. Η αποκατάσταση επιμέρους στοιχείων στηρίζεται στην μελέτη των αρχαιολογικών τεκμηρίων και σταματά στα σημεία όπου αρχίζουν να υπάρχουν υποθέσεις. Οι προτεινόμενες νέες επεμβάσεις χρησιμοποιούν τα ίδια υλικά με την αρχική κατασκευή καθώς και κονιάματα με βάση τον ασβέστη. Οι λιθοδομές κτίζονται με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας παραδοσιακές μεθόδους. Στις ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες οι νέες κατασκευές δεν αποτελούν αποκατάσταση παλαιών αλλά απαραίτητες για λόγους στερέωσης επεμβάσεις, αυτές παραμένουν σε ελαφρά εσοχή σε σχέση με τις αρχικές. Όλες οι νέες επεμβάσεις που έχουν ως στόχο την προστασία των επισκεπτών (κιγκλιδώματα, μικρή γέφυρα) έχουν σύγχρονη μορφή.