ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4

Καταγραφή - αξιολόγηση- ιεράρχηση οικισμών σε συνάφεια με το μονοπάτι Ε4 

Φορέας ανάθεσης: ΠΛΟΗΓΟΣ, Εκπαιδευτική - αναπτυξιακή

Χρονική περίοδος: 2020-21

Ομάδα έργου: 

Νίκος Σκουτέλης καθηγητής

Κλήμης Ασλανίδης επίκουρος καθηγητής

Γιώργος Ψαράκης, αρχιτέκτων μηχανικός

Αντώνης Καραμήτρου, αρχιτέκτων μηχανικός

Ιωάννης Τρουλλινός τελειόφοιτος Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης

Μαρία Ταμβάκη - τελειόφοιτη Τμήματος Κοινωνιολογίας Π.Κρήτης

 

Στην επισήμανση του χωροταξικού σχεδιασμού της Κρήτης ότι «... υπάρχει  ανάγκη ανανέωσης του παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας Κρήτης, περισσότερο από ποτέ» προωθήθηκε η σχετική έρευνα, ως έργο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Πλοηγός και του Παρατηρητηρίου Υπαίθρου Κρήτης - Π.Υ.Κ. με σκοπό να δημιουργηθούν νέα πλέγματα που να καθιστούν τον χώρο ελκυστικό, με άξονες αναφοράς την παραγωγή, την πιστοποίηση γεωργο-περιβαλλοντικά προσεγμένων προϊόντων, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τον ποιοτικό τουρισμό, τέλος την σύγχρονη τεχνολογία.

Το σύνολο των προτάσεων για την ύπαιθρο που έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Κρήτης προωθεί την οργάνωση και εξέλιξη τοπικών δικτύων και δευτερευόντων προορισμών επίσκεψης με συνεχή αναφορά στο μονοπάτι Ε4 και σύνδεση με τις λοιπές περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές. Πρόκειται για μια συγκροτημένη οργάνωση δικτύων σύνδεσης των χώρων ειδικού ενδιαφέροντος με τους οικισμούς και με παράλληλες εφαρμογές νέων τεχνολογιών ενημέρωσης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα ασφαλούς κίνησης των πεζοπόρων σε πολλαπλές επιλογές.

Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται στα φυσικά δεδομένα του χώρου, στην ιστορική πορεία των κοινοτήτων και παράλληλα στη σύγχρονη δυναμική την οποία έχουν ήδη εξελίξει ορισμένοι οικισμοί. Αυτή η δυναμική που συνήθως αποτελεί απόρροια της ιστορικής διαστρωμάτωσης και της κοινωνικής συνοχής, η οποία με τη σειρά της προέρχεται και πάλι από τα ποιοτικά στοιχεία της γεωμορφολογίας και από τη θέση της κάθε εγκατάστασης και τους ιδιαίτερους συσχετισμούς με ευρύτερες χωρικές ενότητες αποτελεί το εργαλείο κατανόησης του χώρου και των συσχετισμών με τον ειδικό ρόλο που τους αποδίδει η κίνηση στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4.