Κλήμης Ασλανίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Κλήμης Ασλανίδης σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1998). Στη συνέχεια ειδικεύθηκε στη συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων στο τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Γιορκ στην Αγγλία (2000) και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος από το τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών (2014). Από το 2018 είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Αποκατάσταση κτηρίων και συνόλων».

Έχει ασχοληθεί με τη μελέτη και επίβλεψη πολυάριθμων έργων αποκατάστασης αρχαίων, βυζαντινών, μεταβυζαντινών και νεώτερων μνημείων. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε στα έργα αποκατάστασης του Υπουργείου Πολιτισμού στη νότια κλιτύ της Ακροπόλεως των Αθηνών, με κύρια ευθύνη την αποκατάσταση του κοίλου του Διονυσιακού Θεάτρου. Έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών που σχετίζονται με την ιστορία της αρχιτεκτονικής και τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της επιτροπής κρίσης των βραβείων της Europa Nostra στον τομέα της αποκατάστασης.