ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΝΩΣΟΥ

Μελέτη αναβάθμισης του Στρωματογραφικού Μουσείου Κνωσού

Φορέας ανάθεσης: Βρετανική Σχολή Αθηνών

Χρονική περίοδος: 2018-19

Υπεύθυνος έργου: Νίκος Σκουτέλης

Ομάδα έργου:

Μανώλης Παπαδάκης, αρχιτέκτων μηχανικός

Γιώργος Συριγωνάκης, πολιτικός μηχανικός

ΓΕΩΠΕΡ Α.Ε. Χαράλαμπος Γκούβας – γεωλογική έρευνα

Γιώργος Παπαδάκης – ηλεκτρολόγος μηχανικός

Βασίλης Τουρλίδας – τελειόφοιτος Σχολής Αρχιτεκτόνων - κατασκευή μακέτας

Το Στρωματογραφικό Μουσείο της Βρετανικής Σχολής Αθηνών έχει έναν ζωτικό  ρόλο ως κέντρο μελέτης του αρχαιολογικού υλικού στην Κνωσό, στερείται όμως υποδομών και λειτουργικών χώρων κυρίως λόγω των περιορισμών που προκύπτουν από τη θέση του εντός των ορίων της Α΄ Αρχαιολογικής Ζώνης Κνωσού – με τους αυστηρούς περιορισμούς που το τελευταίο συνεπάγεται – και λόγω των εγγύς ανασκαφών του μικρού ανακτόρου και της πομπικής οδού.

Η αρχιτεκτονική/στατική επίλυση περιλαμβάνει, αρχικά την ενίσχυση της θεμελίωσης με μία εκτεταμένη θεμελίωση (κοιτόστρωση) σε μικρό βάθος από το έδαφος (μικρότερο των 50εκ.), επάνω στην οποία θα καταφέρει στη συνέχεια να στηριχθεί ένα σύστημα από μεταλλικά υποστυλώματα και δοκούς. Δημιουργείται ένα αυτοφερόμενο σύστημα που υποστηρίζει πατάρι ως χώρο έκθεσης, βιβλιοθήκης και φύλαξης ευπαθών ευρημάτων, με υπερύψωση της στέγασης για 1,40 μ.