ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟΥ

Σχεδιασμός πολιτιστικής διαδρομής και προτάσεις στατικής αποκατάστασης / ανάπλασης ομβροδεξαμενών του Δήμου Νεάπολης Λασιθίου

Φορέας ανάθεσης: Δήμος Νεάπολης Λασιθίου

Χρονική περίοδος: 2010

Yπεύθυνος έργου: Νίκος Σκουτέλης

Συνεργάτες Πανεπιστημιακοί:

Μαρία Σταυρουλάκη, Μανώλης Μανούτσογλου, Αντώνης Βαφείδης, Νόνη Μαραβελάκη

Μεταπτυχιακοί φοιτητές Π.Κ.:

Hamdan Hamdan, Μαρία Βεργανελάκη, Άννα Κεχαγιά, Κατερίνα Καλαφατά

Φοιτητές Π.Κ.

Στέφανος Κανδαλής, Μαρία Πρατσινάκη

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

Φλάβιο Ζανόν, Γιάννης Παπαζαχαριάκης, Ειρήνη Ταβερναράκη, Κώστας Βλάχος, Γιώργος Σταματάκης 

 

Η περιοχή μελέτης αφορά το βορεινό τμήμα της επαρχίας Μεραμπέλλου του νομού Λασιθίου. Είναι ορεινή, πετρώδης, άγονη, με κλίμα  έντονα ξηροθερμικό με λίγες βροχές.

Σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της γένεσης των ανοιχτών ομβροδεξαμενών, η λογική της χωροθέτησής τους, η σχέση τους με τους οικισμούς, ο χαρακτήρας της στατικής συμπεριφοράς των ξηρολιθικών κυλινδρικών τοιχωμάτων τους. Σε μια δεύτερη προσέγγιση, η έρευνα τοποθετείται στην αναγνώριση του τοπιακού χαρακτήρα των ιδιόμορφων υπόγειων αυτών κτισμάτων, τα οποία ως μαρτυρίες σημαντικές στην μακραίωνη αναζήτηση τρόπων εξασφάλισης νερού συνέβαλαν στην δόμηση του ιδιαίτερου τοπίου της περιοχής.

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους τοποθετείται σε δύο συνιστώσες.

1.  Την αποκατάστασή τους ως δεξαμενές, άρα την συνέχιση της παλαιάς τους χρήσης.

2. Την ανάδειξή τους σε στοιχείο δομικό του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως ένα μεγάλο μνημειακό σύνολο, με χαρακτήρα δικτύου του νερού.