ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έρευνα και Ανάπτυξη Δικτύων Επίσκεψης και Ανάδειξης του Πολιτισμικού Τοπίου στον Δήμο Σφακίων

Φορέας ανάθεσης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠ.ΠΟ.Α./ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ,
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Χρονική περίοδος: 2019 – 2020

Yπεύθυνοι έργου: Νίκος Σκουτέλης, Κλήμης Ασλανίδης

Συνεργάτες: Γιώργος Ψαράκης, Μαρία Βολικού, Λουϊζα Καλούση, Γιάννης Κορκίδης, Αφροδίτη Λαγουδάκη, Γεωργία Μαλεύρη, Δάφνη Μανουσογιάννη, Κωνσταντίνος Σιγάλας, Βασίλης Τουρλίδας, Νεφέλη Τσίτσου- Καμπελή

Σκοπός της έρευνας ήταν η επεξεργασία προτάσεων για την στερέωση και ασφαλή λειτουργία του παραθαλάσσιου τμήματος του μονοπατιού Ε4, από την περιοχή «Μασχάλη» δυτικά της Αγίας Ρουμέλης έως την Χώρα Σφακίων και των σχετιζόμενων με αυτό μονοπατιών, προς τον οθωμανικό κουλέ Αγίας Ρουμέλης, προς τη θέση «καλός Πόρος» στον οικισμό Άγιο Ιωάννη και από το Λουτρό προς την Ανώπολη. Σε όλο το μήκος της περιπατητικής αυτής διαδρομής απαντούν μνημεία διαφόρων περιόδων, για τα οποία διατυπώθηκαν προτάσεις συντήρησης και στερέωσης. Αυτά περιλαμβάνουν τον ναό της Παναγίας στην Αγία Ρουμέλη, τον βυζαντινό ναό του Αγίου Παύλου, τους οθωμανικούς κουλέδες της Αγίας Ρουμέλης και του Λουτρού, το παραθαλάσσιο οχυρό του Λουτρού, τον Οθωμανικό κουλέ της Ανώπολης, την οικία Σεημένη στο ίδιο χωριό, την οικία Μπικουβαράκη στο Ασκύφου, το πρώτο σχολείο του Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο και δύο γεφύρια στον ποταμό της Σαμαριάς στην Αγία Ρουμέλη.